Edukacija
Edukacija

e

EDU
KACIJA

 
Edukacija

LSPR
London School of Public Relations

Organizacija London School of Public Relations (LSPR) nalazi se u Notting Hill Gate, u Londonu i postoji od 1992.godine. Nastala je kao deo David Game medijske kuće, a njen osnivač i direktor je John Dalton. Posle uspeha u Velikoj Britaniji, Londonska škola za odnose s javnošću postupno je osvajala i druge države, i u veoma kratkom vremenskom periodu postala međunarodna, stručna, edukativna institucija pod imenom LSPR Worldwide. LSPR Worldwide razvija se u globalnu robnu marku i podiže standarde edukacije iz oblasti odnosa s javnošću, sa podjednakim uspehom i na tržištima u razvoju i u ekonomski razvijenim državama.

Više informacija...

Edukacija
Edukacija


Content Academy

Content marketing omogućava pravo partnerstvo između istraživanja, strategije i kreativnosti pružajući drugačiji, ličniji i efikasniji pristup komunikacijama. Kako brend kampanja odmiče sve je manje kreativnog i kvalitetnog sadržaja koji je vrednovan, tražen i relevantan poslovanju i segmentiranoj publici. Ako ste inspirativni i transparentni na društvenim mrežama i drugim digitalnim kanalima obezbedićete interakciju i organski rast svog sadržaja. Međutim, kada svi ovi ljudi počnu da vas čitaju i nastave da vas slušaju tek ste na početku onoga što predstavlja content marketing.

Više informacija...

Edukacija

 

Edukacija

 

Edukacija

 

Edukacija

Tailor made

Agencija Represent Communications već dugi niz godina organizuje tailor made treninge iz oblasti komunikacija. Do sada smo pomogli mnogim našim klijentima da kroz simulacije intervjua sa iskusnim novinarima usvoje zlatna pravila za uspešniju komunikaciju u javnosti i kroz pripremu se oslobode treme pred odlazak u studio.

Više informacija...

 

EDU
KACIJA

e
Edukacija

LSPR
London School of Public Relations

Organizacija London School of Public Relations (LSPR) nalazi se u Notting Hill Gate, u Londonu i postoji od 1992.godine. Nastala je kao deo David Game medijske kuće, a njen osnivač i direktor je John Dalton. Posle uspeha u Velikoj Britaniji, Londonska škola za odnose s javnošću postupno je osvajala i druge države, i u veoma kratkom vremenskom periodu postala međunarodna, stručna, edukativna institucija pod imenom LSPR Worldwide. LSPR Worldwide razvija se u globalnu robnu marku i podiže standarde edukacije iz oblasti odnosa s javnošću, sa podjednakim uspehom i na tržištima u razvoju i u ekonomski razvijenim državama.

Više informacija...

Edukacija
Edukacija

Content Academy

Content marketing omogućava pravo partnerstvo između istraživanja, strategije i kreativnosti pružajući drugačiji, ličniji i efikasniji pristup komunikacijama. Kako brend kampanja odmiče sve je manje kreativnog i kvalitetnog sadržaja koji je vrednovan, tražen i relevantan poslovanju i segmentiranoj publici. Ako ste inspirativni i transparentni na društvenim mrežama i drugim digitalnim kanalima obezbedićete interakciju i organski rast svog sadržaja. Međutim, kada svi ovi ljudi počnu da vas čitaju i nastave da vas slušaju tek ste na početku onoga što predstavlja content marketing.

Više informacija...

Edukacija
Edukacija

Tailor made

Agencija Represent Communications već dugi niz godina organizuje tailor made treninge iz oblasti komunikacija. Do sada smo pomogli mnogim našim klijentima da kroz simulacije intervjua sa iskusnim novinarima usvoje zlatna pravila za uspešniju komunikaciju u javnosti i kroz pripremu se oslobode treme pred odlazak u studio.

Više informacija...

Edukacija
BELGRADE
Knez Mihailova 1-3, 11000 Beograd
+381 11 71 52 500 , office@represent.rs
PODGORICA
Džordža Vašingtona 65, 81000 Podgorica
+382 20 234 446 , office@represent.co.me
BANJA LUKA
Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka
+387 51 962 854 , bojana.radic@represent.co.ba
SKOPLJE
English English Srpski Srpski