London School of Public Relations

 
 
Usluge
 
Usluge
 

Organizacija London School of Public Relations (LSPR) nalazi se u Notting Hill Gate, u Londonu i postoji od 1992.godine. Nastala je kao deo David Game medijske kuće, a John Dalton je njen osnivač i direktor. Posle uspeha u Velikoj Britaniji, Londonska škola za odnose s javnošću postupno je osvajala i druge države, i u veoma kratkom periodu postala međunarodna, stručna, edukativna institucija pod imenom LSPR Worldwide. London School of Public Relations Worldwide razvija se u globalnu robnu marku i podiže standarde edukacije iz oblasti odnosa s javnošću, sa podjednakim uspehom i na tržištima u razvoju i u ekonomski razvijenim državama. U Srbiji LSPR postoji od 2004. godine i do sada je njene diplome dobilo više od 500 PR-ova mnogih velikih firmi i organizacija.

Londonska škola za odnose s javnošću priznata je od ITOL-a (Institute of Training and Occupational Learning), NUJ-a (The National Union of Journalists) i CPD-a (Continuing Professional Development). U Srbiji 2006. godine škola je dobila tradicionalnu godišnju nagradu Društva Srbije za odnose sa javnošću - Priznanje za unapređenje struke kroz publicistiku, obrazovni i javni rad.

Misija LSPR-a ogleda se u tome da objasni polaznicima kako se brendovima može izgraditi reputacija i kako se na taj način mogu stvoriti mogućnosti koje će organizaciji pomoći da ostane kompetitivna i bude ispred drugih u vremenu porasta važnosti društvenog uticaja i promenljive prirode poslovanja. Kontinuiranost u učenju jeste neophodna u takvom okruženju za ljude koji se bave komunikacijama i zato je škola kreirana tako da kroz konsalting svima pruži najbolja znanja u odabranim oblastima. Nakon obuke, svi polaznici su u potpunosti pripremljeni za izazove koji ih mogu očekivati na poslu.

Program LSPR škole prilagođen je svakom tržištu na kome se posluje. Osim teorijskog znanja, predavanja se sastoje i iz praktičnog dela, odnosno, polaznici tokom školovanja rešavaju određene zadatke i konsultuju se sa predavačima. Priliku da pokažu stečena znanja i veštine dobijaju već na ispitu, nakon čega ih očekuju rezultati ispita i svečana dodela međunarode diplome. Polaznici koji opravdano izostanu s predavanja imaju mogućnost da prisustvuju tim predavanjima sa sledećim LSPR generacijama.

 
 
Usluge
 
Usluge
 

Moduli LSPR programa jesu:

Uvod u odnose s javnošću

a) Tehnike i alati u odnosima s medijima
b) Komunikacija s medijima iz PR ugla
c) Organizacija događaja i konferencija
d) Evaluacija aktivnosti

Odnosi sa medijima

a) Osnove odnosa s medijima iz novinarskog ugla
b) Struktura odnosa s medijima
c) Načini komunikacija s predstavnicima medija
d) Priprema konferencije za novinare

Retorika

a) Modeli komunikacije
b) Verabalna, paraverbalna i neverbalna komunikacija
c) Dikcija
d) Moć govora i pisanje govora

Korporativno komuniciranje

a) Identitet, imidž, reputacija, komunikacija
b) Predstavljanje korporativne strukture
c) Upravljanje komunikacijom u korporaciji
d) Korporativni miks

Trening medijskog nastupa

a) Medijska scena u Srbiji
b) Priprema za nastup u medijima
c) Snimanje i evaluacija 

Integrisane komunikacije

a) Osnove content marketinga
b) Osnove native marketinga

Brands and corporate identity

a) Brand image development and reputation to form corporate identity
b) What makes a brand successful?
c) Brand equity
d) Brand management and brand strategies
e) Creating brand experiences and narratives
f) The link between identity, perception, positioning and image

Corporate Social Responsibility

a) Key concepts and terminology in CSR
b) Why are climate change and biodiversity loss so important?
c) CSR and embracing the business model
d) Environmental or social?
e) The issue of green marketing
f) CSR and brand congruence
g) Stakeholder management, issues and CSR

Komunikacija na društvenim mrežama

a) Vrste digitalnih medija
b) Owned, earned and paid media
c) Trendovi u svetu i u Srbiji
d) Pregled društvenih mreža
e) Ciljevi i evaluacija

Uloga dizajna u komunikaciji

a) Kreativni proces
b) Tehnike kreativnosti
c) Kreativnost i PR
d) Discipline u dizajnu: karikatura, ilustracija, strip, animacija, grafički dizajn, brending, vizuelna umetnost

Strategija komunikacija

a) Analiza situacije
b) Pristup i ciljevi komunikacije
c) Poruke i ciljne javnosti
d) Vremenski okvir
e) Implementacija
f) Evaluacija 

Krizna komunikacija

a) Krizna komunikacija, krizni menadžment i reputacija
b) Strategija, protokol i krizni tim
c) Stejkholderi u kriznoj komunikaciji
d) Priprema i mapiranje potencijalnih kriznih situacija

Interna komunikacija

a) Alati u internoj komunikaciji
b) Organizacijska kultura
c) Komunikacija promena

 

Za prijavu u London School of Public Relations popunite formular.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

BELGRADE
Knez Mihailova 1-3, 11000 Beograd
+381 11 71 52 500 , office@represent.rs
PODGORICA
Džordža Vašingtona 65, 81000 Podgorica
+382 20 234 446 , office@represent.co.me
BANJA LUKA
Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka
+387 51 962 854 , bojana.radic@represent.co.ba
SKOPLJE
English English Srpski Srpski