Represent Media

Represent Communications na vrhu liste po poslovnom prihodu u 2019. godini

Vesti - Sep 30, 2019

Marketing mreža objavila je danas rezultate istraživanja agencija za komunikacije i odnose s javnošću, a u okviru studije #AgencyReport19.

Agencija Represent Communications našla se na samom vrhu liste po poslovnom prihodu, i na sedmom mestu po neto dobiti. Ova agencija je u 2018. zabeležila rast po oba finansijska kriterijuma – 11,25% po poslovnom prihodu i 8,40% po neto dobiti. Represent je prošle godine uvećao tim za 7,14%.

Na visokom drugom mestu po poslovnom prihodu i na četvrtom po neto dobiti nalazi se agencija Right. Poslovni prihod uvećan je za 36,25%, a neto dobit opala je za 53,72%. Right je uvećao tim za 11,76%.

Na trećem mestu po poslovnom prihodu i na drugom po neto dobiti nalazi se agencija Red Communications. Ova agencija zabeležila je stabilan rast u prošloj godini – 19,89% po poslovnom prihodu i 76,67% po neto dobiti.

Visoko četvrto mesto po poslovnom prihodu pripalo je agenciji Fusion Communications, koja posluje kao zasebno pravno lice u okviru Direct Media United Solutions. Ova agencija zabeležila je rast poslovnog prihoda za 19,63% i pad neto dobiti od 23,68%.

New Media Team našao se na visokom petom mestu po poslovnom prihod i na petom po neto dobiti. Ova agencija zabeležila je veliki rast prihoda od 79,34%, kao i neto dobiti od 14,05%. Tim je uvećan za 30,77%.

Rast poslovanja po oba finansijska parametra u prošloj godini zabeležile su i agencije Olaf&McAteer, Grayling, V+O Communications, Headline, We Media Agency, Wollson, Hristov Consulting, Proglas PR i Dowse Communications.

Neto gubitak zabeležile su agencije Komunikacijski laboratorij (koji se nalazi u likvidaciji), JIGSAW Communications, Profession Group, Communication i Nova Comm.

Action Global Communications, posluje u Srbiji kao predstavništvo Kiparske istoimene PR agencije. Ova agencija ne nalazi se na listi PR agencija jer ne postoji ni jedan podatak o poslovanju iste. Agencija je aktivno pravno lice, osnovano u Srbiji 2001. godine.

U Agenciji za privredne registre Republike Srbije registrovana su ukupno 38 pravnih lica koja se primarno bave komunikacijama i odnosima s javnošću.

Ukupan poslovni prihod agencija za komunikacije i odnose s javnoću u 2018. porastao je za 18,30%, a neto dobit za 19,27%.

Broj zaposlenih u agencijama za komunikacije i odnose s javnošću veći je za 4,72%, a u 2018. iznosio je 222.

Ako bismo poredili veličinu agencija, po broju zaposlenih u 2018. godini, najviše je malih agencija do 15 zaposlenih 87%, zatim srednjih 13%.

Uporedne rang liste sa finansijskim rezultatima za ovu grupaciju agencija možete pogledati na sajtu http://adwork.network/agency-report

AUTOR: Marketing mreža/Ivana Parčetić Mitić

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva