Our team
 
 

ŠTA
RADIMO?

#

Usluge

Odnosi sa medijima

"Obraćati se novinarima je uvek rizik – verovatno će objaviti šta ste rekli."

Hjubert Hamfri

...zato smo mi tu!

Predstavnike medija poznajemo, volimo, redovno ih pratimo, iz medija potičemo. Mediji su naši sagovornici, ali prvenstveno naši partneri. Posedujemo decenijsko znanje i iskustvo koje nas je naučilo da je snaga dobrog PR-a u kvalitetnoj priči i pravom pristupu. Tu smo da vam pomognemo ne samo da kreirate dobre priče, već i da se te priče daleko čuju. Činjenice, dobre prakse i čvrsti, stabilni odnosi sa medijima u zemlji i regionu predstavljaju našu garanciju da će vaša reputacija biti vaš najdraži kapital.

Usluge

 

 
 
Usluge
 
Usluge
 
Usluge

Korporativne komunikacije

Verujemo da je firma uspešna onoliko koliko su njeni zaposleni i ciljna javnost zadovoljni. Težimo da korporativne vrednosti, ciljevi i vizije naših klijenata postanu vrednosti svih zaposlenih, svih uključenih u njihovo poslovanje, ali i šireg društva. Realizacija poslovnih interesa praćena identifikacijom, poslovnim, ali i ličnim podržavanjem ciljeva kompanije dovodi do uspeha koji nema cenu.

Usluge

 

 
 
Usluge
 
Usluge
 
Usluge

Brend komunikacija

Svaki brend za nas predstavlja mikrokosmos i priču za sebe. Pravi brend je autentičan i u vama izazove posebnu emociju. Brend je mnogo više od proizvoda, brend jesu emocija i vrednost koje želite da ostavite u amanet generacijama iza sebe. Istovremeno, brend jeste i klasičan i moderan, bezvremenski i iznad trendova. Zato je brend komunikacija nešto čemu pristupamo sa posebnom motivacijom i temeljnom, strateškom pripremom, jer njegova pozicija označava princip, ono što povezuje generacije, kontinente i ostaje za nama.

Usluge

 

 
 
Usluge
 
Usluge
 
Usluge

Public affairs

Profesionalno vođena public affairs komunikacija čini da vaš glas čuju svi pravi ljudi. Na taj način stičete direktan pristup donosiocima odluja – bez posrednika ili potrebe dogovora sa drugim kompanijama. Efikasna komunikacija sa državnim i političkim institucijama pre svega zahteva temeljno poznavanje procesa formulisanja odluke, kao i odnosa između i unutar svih strana uključenih u njeno formulisanje. Naše sveobuhvatno razumevanje interakcije između donosilaca odluka, praktične politike i medija našim klijentima omogućava da ostanu u prednosti. Agencija Represent Communications omogućiće vam da osnažite odnose sa ključnim akterima u parlamentrnoj i izvršnoj vlasti, baš kao i sa domaćim kreatorima javnog mnjenja kako bi efektnom komunikacijom podržali ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva.

Bilo da Vam je potreban pristup informacijama i analitička podrška odlučivanju, mapiranje i procena zainteresovanih aktera, izgradnja koalicija ili prilagođeni programi za neposrednu komunikaciju, Represent Communications pomoći će vam da učvrstite odnose sa zainteresovanim stranama i da uspešno sprovedete kampanje kojima ćete odbraniti vaše interese. Analiza, interpretacija i procena razvoja događaja i mogučih posledica predstavljaju oblasti u kojima Represent Communications pruža stvarnu vrednost našim klijentima.

Verujemo da naša ekspertiza u oblasti public affairs počiva na izgradnji dugoročnoh partnerstava koja su utemeljena na uzajamnom poverenju. Pomažemo našim klijentima da pravilno ustroje odnose sa institucijama i izgrade sadržajna privatno-javna partnerstva koja će im omogućiti da se neposredno uključe u rešavanje i oblikovanje diskusije o najvažnijim društvenim pitanjima. To postižemo dubinskim razumevanjem načina na koji javnosti formulišu mišljenja i odluke, odnosno društvenih trendova koji oblikuju njihovo ponašanje.

Usluge

ŠTA
RADIMO?

#

Odnosi sa medijima

"Obraćati se novinarima je uvek rizik – verovatno će objaviti šta ste rekli."

Hjubert Hamfri

...zato smo mi tu!

Predstavnike medija poznajemo, volimo, redovno ih pratimo, iz medija potičemo. Mediji su naši sagovornici, ali prvenstveno naši partneri. Posedujemo decenijsko znanje i iskustvo koje nas je naučilo da je snaga dobrog PR-a u kvalitetnoj priči i pravom pristupu. Tu smo da vam pomognemo ne samo da kreirate dobre priče, već i da se te priče daleko čuju. Činjenice, dobre prakse i čvrsti, stabilni odnosi sa medijima u zemlji i regionu predstavljaju našu garanciju da će vaša reputacija biti vaš najdraži kapital.

Usluge
Usluge

Korporativne komunikacije

Verujemo da je firma uspešna onoliko koliko su njeni zaposleni i ciljna javnost zadovoljni. Težimo da korporativne vrednosti, ciljevi i vizije naših klijenata postanu vrednosti svih zaposlenih, svih uključenih u njihovo poslovanje, ali i šireg društva. Realizacija poslovnih interesa praćena identifikacijom, poslovnim, ali i ličnim podržavanjem ciljeva kompanije dovodi do uspeha koji nema cenu.

Usluge
Usluge

Brend komunikacija

Svaki brend za nas predstavlja mikrokosmos i priču za sebe. Pravi brend je autentičan i u vama izazove posebnu emociju. Brend je mnogo više od proizvoda, brend jesu emocija i vrednost koje želite da ostavite u amanet generacijama iza sebe. Istovremeno, brend jeste i klasičan i moderan, bezvremenski i iznad trendova. Zato je brend komunikacija nešto čemu pristupamo sa posebnom motivacijom i temeljnom, strateškom pripremom, jer njegova pozicija označava princip, ono što povezuje generacije, kontinente i ostaje za nama.

Usluge
Usluge

Public affairs

Profesionalno vođena public affairs komunikacija čini da vaš glas čuju svi pravi ljudi. Na taj način stičete direktan pristup donosiocima odluja – bez posrednika ili potrebe dogovora sa drugim kompanijama. Efikasna komunikacija sa državnim i političkim institucijama pre svega zahteva temeljno poznavanje procesa formulisanja odluke, kao i odnosa između i unutar svih strana uključenih u njeno formulisanje. Naše sveobuhvatno razumevanje interakcije između donosilaca odluka, praktične politike i medija našim klijentima omogućava da ostanu u prednosti. Agencija Represent Communications omogućiće vam da osnažite odnose sa ključnim akterima u parlamentrnoj i izvršnoj vlasti, baš kao i sa domaćim kreatorima javnog mnjenja kako bi efektnom komunikacijom podržali ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva.

Bilo da Vam je potreban pristup informacijama i analitička podrška odlučivanju, mapiranje i procena zainteresovanih aktera, izgradnja koalicija ili prilagođeni programi za neposrednu komunikaciju, Represent Communications pomoći će vam da učvrstite odnose sa zainteresovanim stranama i da uspešno sprovedete kampanje kojima ćete odbraniti vaše interese. Analiza, interpretacija i procena razvoja događaja i mogučih posledica predstavljaju oblasti u kojima Represent Communications pruža stvarnu vrednost našim klijentima.

Verujemo da naša ekspertiza u oblasti public affairs počiva na izgradnji dugoročnoh partnerstava koja su utemeljena na uzajamnom poverenju. Pomažemo našim klijentima da pravilno ustroje odnose sa institucijama i izgrade sadržajna privatno-javna partnerstva koja će im omogućiti da se neposredno uključe u rešavanje i oblikovanje diskusije o najvažnijim društvenim pitanjima. To postižemo dubinskim razumevanjem načina na koji javnosti formulišu mišljenja i odluke, odnosno društvenih trendova koji oblikuju njihovo ponašanje.

 

BELGRADE
Knez Mihailova 1-3, 11000 Beograd
+381 11 71 52 500 , office@represent.rs
PODGORICA
Džordža Vašingtona 65, 81000 Podgorica
+382 20 234 446 , office@represent.co.me
BANJA LUKA
Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka
+387 51 962 854 , bojana.radic@represent.co.ba
SKOPLJE
English English Srpski Srpski