Škole

Kako pobediti strah od javnog nastupa

Ukratko

Dobre komunikacijske veštine su neophodne u svakoj profesiji. Način na koji komuniciramo ima veoma bitan uticaj na imidž organizacije u kojoj radimo, kao i lični profesionalni razvoj. Da bi komunikacija bila uspešna, važno je da poruke komuniciramo na jasan, nedvosmislen i prihvatljiv način. A da bismo bili uspešni u javnom nastupu i ostavili dobar utisak, neophodno je da budemo dobro pripremljeni. Po završetku škole dobijate međunarodno priznatu diplomu koja otvara veliki broj mogućnosti za zaposlenje.

 • Datum

  20.09.2019.

  -21.09.2019

 • Vreme

  09:00-18:00h

 • Format

  Individualno
  Do 15 polaznika

 • Jezik

  Srpski

 • Mesto

  Knez Mihailova 1-3/II,
  Beograd

 • Cena

  Na upit

Šta ćete naučiti:

Cilj Seminara „Kako pobedit strah od javnog nastupa” je da unapredi vaše demonstracione prezentacijske veštine i kreiranje jasnih prezentacija u različitim profesionalnim situacijama. Pored toga, naučićemo vas tehnikama prezentovanja na koje se možete osloniti da biste privukli svoju publiku. Tu spadaju metode kreiranja jasnih i ubedljivih ključnih poruka, kao i pravilna dikcija i naglašavanje najvažnijih reči. Isto tako, pomoći ćemo vam da prevaziđete strah od javnog nastupa i izgradite samopouzdanje. Na kraju seminara ćete dobiti smernice koje će vam pomoći da dalje razvijate svoj individualni stil i unapredite interakciju sa publikom.


Kome
je ovaj seminar koristan:

Onima koji prezentuju na konferencijama i obraćaju se publici
Onima koji su zaduženi da vode sastanke u svojim organizacijama
Onima koji govore u javnosti i imaju medijske nastupe
Onima koji žele da unaprede svoje prezentacijske tehnike i veštine
Početnicima i menadžerima sa iskustvom u medijskim nastupima

Moduli

Priprema medijskog nastupa i nezgodna pitanja

 • Poslovna komunikacija kao suština identiteta i reputacije
 • Prevazilaženje prepreka ka uspešnoj komunikaciji
 • Model, stilovi i tehnike poslovne komunikacije
 • Uvod u poslovni protokol
 • Kako se izboriti sa nezgodnim pitanjima

Priprema za javni nastup

 • Kreiranje poruka
 • Verbalna komunikacija
 • Govorničke veštine (vežbe disanja, glas i gestikulacija – tehnike i alati, vežbe dikcije)
 • Paraverbalna komunikacija
 • Neverbalna komunikacija
 • Jasno i koncizno preneti ključnu poruku

Veština prezentovanja i koncept ključnih poruka

 • Priprema poslovne prezentacije
 • Definisanje i komuniciranje ključne poruke
 • Jasno postaviti strategiju
 • Planiranje i strukturiranje prezentacije
 • Izgled prezentacije – priprema uz pomoć vizuelnih prezentacijskih alata

Razbijanje treme

 • Priprema prezentacija učesnika seminara (prevazilaženje treme)
 • Prezentovanje
 • Čovek protiv tehnike – šta je važnije za prezentaciju
 • Prepoznavanje publike i uspostavljanje kontakta
 • Izgled, držanje, gestikulacija
 • „Male tajne velikih majstora…”

Fokus i vežba

 • Prezentovanje u grupama i snimanje nastupa
 • Priprema za pitanja i odgovore i odgovaranje na neprijatna pitanja
 • Preporuke za dalji napredak

Prijava