Represent Media

Šta je novo u oglašavanju banaka?

Blog - Jun 28, 2019

Reklamiranje banaka nikad nije bilo jednostavno – suočavate se sa brojnim problemima od kojih je nezadovoljstvo korisnika usluga samo jedan, a zakonska ograničenja drugi siguran put da padnete u očaj.

Probijajući se kroz šumu novih smernica kojima je NBS ove godine dodatno regulisala oblast promocije finansijskih usluga lako je pomisliti kako je nekadašnji „disclaimer“ (sitna slova koja su služila da se ispoštuje zakonska procedura i daju sve neophodne informacije koje niko neće pročitati i zato sinonim za brojne sudske tužbe, uglavnom izgubljene) bio lak zadatak.

Sa ciljem da se korisnici zaštite od grešaka koje mogu da prouzrokuju reklame za bankarske institucije, pored već uobičajenih smernica kojima se banke vode u oglašavanju, poput onog da mora biti navedeno puno ime kompanije, sa logom ili bez njega, stoje i neke odredbe koje su donekle promenile način na koji su banke reklamirale svoje proizvode i usluge. Šta je, dakle, novo u toj oblasti?

Jasna komunikacija je imperativ

Tu je, na primer, načelo istinitosti informacija, koje, iako zvuči podrazumevajuće, do sada skoro ni u jednom slučaju nije bilo poštovano u toj formi. Ono navodi da je zabranjeno koristiti dvosmislice, preterivati ili izostavljati informacije pri prezentovanju. Za dvosmislice i preterivanje je sve jasno, ali se još postavlja pitanje koliko je informacija dovoljno da bi prosečan građanin bio informisan, ako znamo koliko informacija po Zakonu o finansijskim uslugama jedna prosečna bankarska ponuda mora da sadrži.

Nema ponuda na kratak rok

U okviru iste odredbe, navodi se da su protivzakonite „tvrdnje da će finansijska usluga koja se promoviše biti raspoloživa u kratkom roku“ sa obrazloženjem da se na taj način „uskraćuje prilika ili vreme potrebno za odgovarajući nivo obaveštenosti“, odnosno da potencijalni korisnici nemaju dovoljno vremena da dobro razmisle o tome da li je ponuda za njih povoljna ili ne. Tu se, ipak, ne postavlja minimalan rok koji ne bi bio u koliziji za Odlukom, što za marketing službe banaka, ali i za kreativne agencije čiji će posao biti da na adekvatan način plasiraju ponude, znači da, kako bi izbegli „lov u mutnom“ izbegavaju i komunikaciju takvih proizvoda. Dakle – pod znakom pitanja je i kratkoročna ponuda štednje pod povoljnim uslovima tokom Nedelje štednje i slično.

Reklame samo uz odobrenje

Na kraju, ali ne i najmanje važno, predviđeno je da banke za svaki svoj novi proizvod, uz obaveštenje o tom proizvodu koje Narodnoj banci dostavljaju, moraju da joj na odobrenje dostave i tačan način na koji planiraju da ga reklamiraju.

Sve te novine svakako će izmeniti način na koji smo banke do sada predstavljali javnosti, a na nama je da iznađemo odgovarajući način i pravu meru oglašavanja koja će omogućiti da građani budu dobro informisani, da pravila budu poštovana, a klijent zadovoljan.

Autor

Ana Roland

Account Director

Svi smo mi pomalo mediji.

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva