Represent Media

Šta nam donosi velika digitalna marketinška transformacija Google i Amazona?

Vesti - Feb 13, 2020

Za digitalni marketing, 2019. je bila godina kada su neki veliki igrači razvili svoje brendove, pokazujući oglašivačima da mogu da dođu do kupaca na više načina nego ikada pre. Google i Amazon su imali posebnu misiju – da prikupe više novca za oglašavanje i veći angažman kupaca, isprobavajući različite promene, piše searchengineland.com.

Kako prodavci sadržaja treba da pristupe ovim platformama u 2020. godini?

Google-ove reklame i oglasi nisu ograničeni na samu kupovinu, mogu biti i na početku i na kraju. Google već nekoliko godina radi na građenju imidža kao „samo pretraživača“, ali u 2019. godini je povukao neke poteze kada su u pitanju opcije za reklamiranje, koje se odnose na ceo proces kupovine. Pokazalo se da bolje prolaze oglasi koji se pojavljuju na samom početku procesa.

Sa druge strane, Amazon u poslednjih pet godina intenzivno prati svoje kupce, ali prvenstveno one koji su njihovi verni korisnici, ne one koji kupuju samo određeni brend. Na taj način, oglašivači mogu da posmatraju te kupce kao sredstvo za ostvarivanje direktnog prihoda, prikazujući im oglase srodne sa njihovim interesovanjima/kupovinom. Međutim, ovaj način razmišljanja se menja. Amazon se fokusira na nekoliko oblasti u 2019. godini kako bi nastavio da pomaže oglašivačima da grade svoje brendove. Sponzorisani brendovi su značajni iz više razloga: prvo, prikazuju logo oglašavača, odabranu liniju i više proizvoda, tako da su više usmereni na brend od ostalih formata oglasa. Drugo, neki od elemenata oglasa pokreću stranicu prodavca na Amazon prodavnici.

Pored toga, sredinom januara 2019. godine, Amazon je objavio nove metrike za nove sponzorisane brendove, omogućavajući oglašivačima da razumeju koji su oglasi najefikasniji u “hvatanju” kupaca koji su ih pazarili na Amazonu u poslednjih 12 meseci.

Šta je rezultat ovih promena?

Do kraja trećeg tromjesečja, Amazonov deo pojavljivanja na Google-u skočio je na 70 posto za prodavače kućnih proizvoda i 52 posto za pretragu odeće. Google je i dalje značajno ispred Amazona po udelu u prihodima od oglasa za pretraživanje. Ima veće prihode za čak 73 posto od Amazona u Sjedinjenim Američkim Državama od pomenutog načina “hvatanja” kupaca. Kako stručnjaci smatraju, očekuje se spor, kontinuirani pad u narednim godinama.

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva