Represent Media

TAMARA JOKANOVIĆ ZA KARAKTER: PR JE MRTAV?

Intervju - Jun 08, 2022

TAMARA JOKANOVIĆ, generalna direktorka Represent Communications, piše za KARAKTER

Tvrdim da komunikacijske usluge nikada nisu bile potrebnije u svim sferama javnog i poslovnog života. Ima i onih koji se ne bi složili sa mnom. No, želeli da priznaju to ili ne, one su esencijalni deo skoro svakog sektora poslovanja današnjice. I ne samo poslovanja…

Nakon 20 godina postojanja na srpskom tržištu i 40 stalnih klijenata i bar toliko projekata godišnje, a zatim i širenja na druge zemlje ex Jugoslavije, imamo dovoljno iskustva da svoje tvrdnje i dokažemo.

Odgovorno tvrdim da su komunikacijske (ne)veštine življe, izloženije, živopisnije i prisutnije više nego ikada

Neistomišljenici kažu da je PR u ozbiljnoj krizi. Jeste, ako ga posmatrate u obliku u kom je on prvobitno nastajao i primenjivao se pre 20, 15, 10, pa i pet godina! Laici, pa i neki drugi, misle da su odnosi sa javnošću jednaki odnosima sa medijima. Naravno da su to i dalje, uvek su i bili jedan deo odnosa sa javnošću. Danas, u mnogo manjoj meri izvornog oblika koji neki od nas pamte. Međutim, odnosi sa javnošću su oduvek bili i interna komunikacija i odnosi sa lokalnom zajednicom i organizacija i upravljanje događajima i odnosi sa interesnim grupama, upravljanje potencijalnim kriznim i kriznim situacijama, upravljanje pitanjima od javnog značaja, zagovaranje…

Represent Communications jeste izvorno nastao kao agencija za odnose sa javnošću, ali se PR agencija vremenom razvijala, modifikovala i menjala upravo sa razvojem tržišta i potrebama svojih klijenata, opšte javnosti, različitih industrija i targetiranih javnosti.

Zašto koristite sve ili skoro sve raspoložive kanale i formate komunikacije kako biste nešto saopštili, prodali, prikazali, pohvalili se, izneli stav, mišljenje, pozicionirali se – privatno i poslovno?

Danas, kada smo svi suočeni sa brojnim komunikacijskim izazovima, možemo da se pohvalimo onim u šta smo izrasli a i dalje se bavimo esencijom komunikacija, koje svakako spadaju u domen naše stručnosti. Pored tradicionalnih odnosa sa javnošću, posedujemo sopstvenu video produkciju, bavimo se proizvodnjom contenta na svim kanalima, upravljamo komunikacijom na društvenim mrežama (mada to odavno već nije nova usluga, pa čak ni novi mediji), performans marketingom, naprednom digitalnom analitikom, kreiranjem i upravljanjem content hub-ovima, izradom i implementacijom employer branding strategija, izradom web sajtova, kreativnim konceptima, native advertizing-om…

Da li ćemo i dalje tvrditi da je PR mrtav i da je zapao u ozbiljnu krizu?

Da li to znači da ljudima u sektorima ljudskih resursa nisu potrebne komunikacijske veštine? Ili ljudima koji se bave prodajom nisu potrebne veštine pregovaranja? Kako, kojim kanalima i na koji način komuniciraju javne ličnosti i poslovna javnost? Da li političke i javne ličnosti mogu da nastupaju i saopštavaju informacije od najvišeg značaja bez pripreme? Komuniciramo li svakodnevno sa svojim targetiranim ciljnim javnostima, prijateljima u stvarnom i digitalnom svetu? Kako komuniciramo sa svojim emotivnim partnerima ili u društvu? Da li lideri mogu bez strateške postavke komunikacijskih strategija i spuštanja informacija?

Citiraću svoju cenjenu koleginicu Jelenu Pavićević koja je rekla da „u komunikaciji nije dovoljno da znate šta ćete da kažete, a šta da prećutite. Važno je i da znate kako će ono što ste rekli ili prećutali razumjeti oni kojima se obraćate i kakve će osjećaje to izazvati kod njih. Dakle, važno je da znate da predvidite reakcije, odnosno posledice, vaše (ne)komunikacije. Ovo posebno važi za javne ličnosti i javne funkcionere, čija je odgovornost za javnu komunikaciju i atmosferu u društvu, velika, ponekad i ključna.“ Ne mogu a da se apsolutno ne složim i dodam važnost i uticaj privrednog sektora čiji pojedinci i/ili čitavi sektori, kao i lideri kompanija brinu i oslikavaju reputaciju kompanije koju i sami predstavljaju.

Bavite li se ličnom reputacijom ili svoj lični stav i ponašanje isključite kada izađete iz kancelarije? Da li se vaša „funkcija“ zaposlenog gasi sa vašim izlaskom iz kancelarije i poslovnog okruženja? Da li su vaši zaposleni vaši ambasadori? Zašto se pripremate za javne i medijske nastupe? Zašto koristite sve ili skoro sve raspoložive kanale i formate komunikacije kako biste nešto saopštili, prodali, prikazali, pohvalili se, izneli stav, mišljenje, pozicionirali se – privatno i poslovno?

Neki tvrde da je PR mrtav. Ja, odgovorno tvrdim da su komunikacijske (ne)veštine življe, izloženije, živopisnije i prisutnije više nego ikada!

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva