Trening

Trening Krizna komunikacija – kako kriza nastaje i kako se boriti sa njom

Ukratko:

Ovaj napredni program obuke za komunikaciju u kriznim situacijama obuhvata PR strategiju za reagovanje u okviru komunikacije ka internoj i eksternoj javnosti, tradicionalnim i društvenim medijima. U teškim situacijama neopohodno je misliti na više načina i strana u cilju zadovoljenja zaposlenih, menadžmenta, vlasnika, javnosti… Obuhvatićemo bitnu stavku koja se tiče definisanja i formiranja  kriznih timova. Cilj treninga je da osposobi učesnike da prepoznaju kriznu situaciju i adekvatno i proaktivno na nju reaguju kao i da definišu sistem komunikaciranja tokom krize.

 • Datum

  Dogovor

 • Trajanje

  Od 4 do 8 sati

 • Format

  Individualni
  Grupni

 • Jezik

  Srpski

 • Lokacija

  Knez Mihailova 1/II,
  Beograd

 • Cena

  Na upit

Teme:

 • Definisanje oblika krizne situacije
 • Definisanje uzroka nastanka i rasplamsavanja krize
 • Predstavljanje modela krizne komunikacije
 • Kako sačuvati ugled organizacije
 • Upravljanje komunikacijama tokom krize
  • Definisanje ciljeva
  • Definisanje ciljnih javnosti
  • Kreiranje poruka po specifičnim javnostima
 • Sadržaj kriznog nacrta
 • Komunikacija i uključivanje stejkholdera
 • Ponašanje u kriznoj situaciji
 • Davanje intervjua i izjava medijima u kriznim situacijama – simulacija
 • Online reputacija i produkcija sadržaja
 • Search Engine Optimisation (SEO)
 • Komunikacija na društvenim mrežama
 • Reagovanje i angažovanje pubike na društvenim mrežama
 • Monitoring komentara i reagovanje na iste

Kome je namenjen?

Trening krizne komunikacije namenjen je zaposlenima u menadžmentu kompanije koji bi na direktan ili indirektan način, bili uključeni u slučaju izbijanje krizne situacije u kompaniji.

Trening je namenjen učesnicima na višim pozicijama, osobama koje su u kompanijama uključene u planiranje komunikacije u kriznim situacijama, ljudima iz top menadžmenta, onima koji su zaduženi za komunikaciju sa medijima i stručnjacima iz oblasti komunikacija.

Kontakt