Trening

Trening Javnog nastupa – efektniji utisak u medijima i adekvatnije obraćanje željenoj ciljnoj grupi

Ukratko:

Trening javnog nastupa služi da ovladate tehnikama i alatima za nastupanje u javnosti i medijska pojavljivanja. Uvodni deo treninga služi da razumete kako funkcionišu mediji u Srbiji. Bitan segment ovog treninga jeste savladavanje tehnika kreiranja ključnih poruka u skladu sa unapred definisanim ciljevima komunikacije u javnosti. U skladu sa vašim potrebama organizujemo i pratičan rad, odnosno pripremu za javni nastup koja obuhvata: intervju, snimanje izjava i simulaciju koferencije za medije.

 • Datum

  Dogovor

 • Trajanje

  Od 4 do 8 sati

 • Format

  Individualni
  Grupni

 • Jezik

  Srpski

 • Lokacija

  Knez Mihailova 1/II,
  Beograd

 • Cena

  Na upit

Teme:

 • Medijska slika Srbije
 • Profil stručnih medija
 • Kako uspostaviti saradnju sa urednicima i novinarima
 • Priprema govornika za nastup
 • Definisanje osnovnog pravca i ključnih poruka shodno temama važnim za kompaniju
 • Standardi oblačenja i ponašanja u javnom nastupu
 • Off the record
 • Primeri dobre prakse
 • Simulacija izjave i intervjua
 • Evaluacija i preporuke

Kome je namenjen?

Top menadžmentu, direktorima prodaje/proizvodnje, zaposlenim u sektoru  korporativnih komunikacija, ali i svima onima koji ispred kompanije, ili organizacije nastupaju u javnosti.

Kontakt