Represent Media

Welness strategija marketinga kao budućnost zdravog poslovanja

Vesti - Jul 02, 2019

Ako marketing posmatramo kao “velikodušni čin pomaganja drugima da postanu baš onakvi kakvi žele da budu“, onda je najveća nagrada i satisfakcija kada uspemo u nameri da ti ljudi/zaposleni/klijenti postanu “najbolja verzija sebe“.

Istraživanje Global Talent Trends iz 2018. godine pokazalo je da većina zaposlenih želi da se više fokusira na dobrobit kompanije za koju rade, a smatraju da je za to neophodno fizičko, psihološko i finansijsko blagostanje. Jer, kada govorimo o “zdravlju kao takvom”, to se ne odnosi samo na situaciju kada se osećamo dobro i da nismo prehlađeni ili da nas neki virus “lomi”, pa da možemo da radimo na realizaciji neke kampanje 24/7. Poenta je u skladu uma, tela i duha. Svi koji rade za vas, a naročito ljudi koji su uključeni u kreativni proces, trebalo bi da postignu taj sklad i u miru i bez tenzije izvršavaju radne zadatke. Samo tako će rezultati biti najpozitivniji.

Za marketinške brendove, kompanija koja daje pozitivnu poruku o welness-u može da bude privlačnija značajno većem broju klijenata. Welness model poslovanja , u kome su svi podjednako zadovoljni i efikasni je u velikoj ekspanziji i trebalo bi da postane kamen temeljac savremene poslovne kulture i osnova društvenog dijaloga.

Welness poslovanje je budućnost

Kada se kaže “welness marketing”, ne misli se samo na postavljanje oglasa sa pastelnim i nežnim bojama sa izrazito umirujućim porukama. Primer brenda koji na odličan način primenjuje welness strategiju u sopstvenom poslovanju je Monzo. Oni svakodnevno istražuju temu mentalnog zdravlja, a imaju istinski kredibilitet, budući da rade sa Institutom za politiku novca i mentalnog zdravlja kako bi pomogli u komuniciranju  tržišta i njihovih usluga.

Konačno, važno je razmotriti i kanale po kojima se poruka distribuira. Bezbednost je ključna.

Čak i ako to znači da je neophodno odvojiti mnogo vremena za dugačak, težak proces uz detaljnu kontrolu distribucije i plasmana proizvoda do postizanja željenog cilja, samosvest je od suštinske važnosti za plasiranje poruke na autentičan način. A da bi se došlo do takvog modela komunikacije, neophodno je da svi sa elanom obavljaju svoj deo posla.

Welness bi trebalo da ode dalje od toga da postane deo vaših komunikacija i deo vašeg korporativnog ponašanja. Samo zapamtite da istinski sprovodite ono za šta se zalažete. Kvalitetna komunikacija i istinsko razumevanje zaposlenih, kao i prava briga o njima ključ su svakog uspeha.

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva