Represent Media

3 stvari za uspešno kreiranje digitalne kampanje

Vesti - Oct 14, 2019

Mnogo je modela, alata i dosetki kojima se koristimo kada kreiramo marketinšku strategiju bilo koje vrste. Neki se pridržavaju starog, proverenog “4P” pravila: Product, Place, Price, Promotion, drugi su više za moderniji model “4C”: Clients, Costs, Communication, Convenience, a  i dalje niko nema proveren recept i model.

Ipak, postoje tri ključne stvari koje su uvek i u svakoj situaciji osnovna i polazna tačka za postavljanje dobre kampanje:

1. Ciljna grupa

Najvažnije je da na samom početku razmislite o tome kome se obraćate, šta je vaša poruka i na osnovu čega merite vaš uspeh. U svakom slučaju, nikada ne možete stoprocentno da poznajete vašu ciljnu grupu – veliki broj faktora je promenljiv i nemoguće je predvideti ga uvek i u svakoj situaciji. Zato je važan faktor neprestano praćenje i upoznavanje tržišta, kao i učenje. Pravovremeno i detaljno planiranje svakog koraka je osnovna stvar za uspešnu kampanju.

2. Plasman proizvoda/kampanje

Odredite jasan budžet koji ćete izdvojiti za promociju proizvoda tj. kampanje. Detaljno odredite gde ćete plasirati, kojoj ciljnoj grupi, na koje načine, koje alate ćete koristiti i koliki je budžet za to, a potom sledite uputstva i ne odstupajte od planiranog – sačekajte da prođe neko vreme kako biste realnije sagledali rezultate. To što neka kampanja ne daje najbore rezultate posle 2-3 dana, ne znači da neće “povući” za dan, dva. Četiri dana je minimalni period za sumiranje nekih rezultata, smatraju stručnjaci. Zatim, ako kampanja ide mnogo bolje nego što ste očekivali i planirali – ne smanjujte budžet, ostavite stvari takvim kakve jesu i ubirajte plodove dobro obaveljenog posla.

3. Merenje rezultata

Ove procese je najbolje upakovati u brief – kraću analizu svega urađenog, po stavkama i svim detaljima. Izveštaj sadrži sve pojedinosti od početnih koraka, do konačne realizacije i jasno pokazuje efekat svega urađenog. Na osnovu analize rezultata, vi ćete naučiti nešto novo i sledećeg puta sa znanjem i informacijom više započeti novu kampanju i/ili projekat.

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva