Represent Media

Confluence marketing – da li se isplati?

Intervju - Jun 15, 2020

Kao uvod za panel „Confluence marketing – da li se isplati?“, koji je održan na forumu IZAZOV 2020, agencija Digital Element kreirala je mini istraživanje koje je imalo za cilj da proveri kretanje engagementa kompanija i najrelevantnijih online influensera na društvenim mrežama Instagram i Youtube tokom i nakon krize izazvane virusom Covid-19.

Pre nešto više od mesec dana, na još jednom panelu posvećenom influenser marketingu u organizaciji Marketing mreže, iznet je podatak da je velikom broju online influensera stopirana većina kampanja i da je procena da im je prihod od saradnje sa brendovima i kompanijama opao za više od 90%. Kao odgovor na ovo, Digital Element je istražio da li se, usled krize izazvane pandemijom, takođe smanjilo i ulaganje brendova u sadržaj na sopstvenim kanalima.

Istraživanje je urađeno na reprezentativnom uzorku od 30 top kompanijskih/brend i influenser naloga po ukupnom ostvarenom engagementu u datom mesecu.

Instagram

Na grafikonu ispod možemo videti da je engagement top korporativnih i brend naloga u opadanju i u toku trećeg meseca od početka krize. Ova činjenica posebno dobija na značaju ako se ima u vidu da je engagement brend stranica uglavnom u veliko korelaciji sa budžetima koji se ulažu u oglašavanje ovog sadržaja. Sa druge strane, engagement top influensera je čak doživeo blagi skok u aprilu, da bi se u maju mesecu vratio na rezultat koji je bio aktuelan pre početka krize.

Youtube

Kada je Youtube u pitanju, podaci su još značajniji. Broj pregleda sadržaja brendova je u velikom padu i vrlo će interesantno u narednom periodu biti pitanje – da li je ovo prolazni period ili će ovo biti nova realnost? Pregled sadržaja influnesera je nastavio trend rasta i sada je već na višem nivou nego što je bio pre krize.

Da li je kriza prošlost?

Ako govorimo o procentima, vidljivo je da je engagement brendova i dalje u značajnom padu i da je kriza oko covida-19 definitivno uticala na kompanije u Srbiji. Sa druge strane, influenseri koji mahom ne zavise od budžeta za oglašavanje već se njihovi rezultati baziraju na popularnosti sadržaja koji objavljuju kao i na vernosti njihove publike, ili ostaju na nivou pre krize ili nastavljaju da rastu.

Ako dodatno imamo u vidu da je ukupan engagement top influensera u Srbiji u nekim mesecima i 10 puta veći nego enagagement top brendova na društvenim mrežama, nameće se zaključak da će brendovi, uprkos nekim najavama da će preispitati dosadašnju strategiju saradnje, i u narednom periodu, gledati da se vežu za online influensera. Naravno, kriza će verovatno nametnuti oštrije praćenje rezultata, gledaće se svaki uloženi dinar, trazice se jasno definisan ROI, ali definitivno mozemo zaključiti da će brendovi, posle perioda konsolidacije, nastaviti da sarađuju sa influenserima.

Tekst objavljen na portalu Marketing mreža

Autor teksta: Andrej Gamser, Digital Director, Digital Element

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva