Represent Media

Kako da na pravo mesto postavite pravu informaciju?

Vesti - Jul 03, 2019

Kada postavljate objavu na društvene mreže i/ili tekst na neki sajt, važno je da znate da ljudi samo letimično prelete sadržaj koji je pred njima. Isto je i sa oglasima – od ključne važnosti je na kojoj poziciji je koji deo teksta, s obzirom na to da bi vaša poruka trebalo da dođe do što većeg broja pripadnika vaše ciljne grupe.

Kako bi vaš tekst bio na najbolji način plasiran i došao do krajnjih korisnika, važno je da ga rasporedite baš na način na koji korisnici to čitaju, tj. posmatraju. Oni “skeniraju”, ne čitaju – i to je ključno prilikom postavljanja informacija. Ipak, to ne znači da vaš sadržaj treba da bude banalan i nezanimljiv.

Kako tvrde marketing stručnjaci, najuočljiviji je centralni deo teksta. Na drugom mestu je donji deo (footer), a najmanje uočljivo zaglavlje (header). U skladu sa tim poređajte informacije, a najmanje uočljiv deo čak, po potrebi možete i da preskočite.

Probajte da uskladite svoj oglas sa ovim pravilima i rezultate bi trebalo veoma brzo da budu vidljivi.

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva