Represent Media

Potvrđeno: Reputacija je najbitnija u poslovanju moderne kompanije

Vesti - Jan 15, 2020

Istraživanje Weber Shandwick-a u okviru kojeg posluje Represent Communications, pokazalo je da je reputacija najvažnija u poslovanju moderne kompanije.

Weber Shandwick je u saradnji sa KRC Research objavio studiju: “The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now”. Istraživanje je sprovedeno je među rukovodiocima sa 22 tržišta širom sveta i imalo je zadatak da ispita šta pokreće pokreće reputaciju kompanije, zašto je važno da umemo da cenimo tu repputaciju, kao i koje su predsnosti koje donosi jaka korporativna reputacija.

Istraživanje se dotaklo tema poput korporativne kulture, izvršnih direktora i aktivizma zaposlenih, ali bavilo se i krizom i rizicima. Istraživanje je potvrdilo da je korporativna reputacija neprocenjiva imovina sa značajnim uticajem na suštinu kompanije. U proseku, globalni direktori pripisuju 63% tržišne vrednosti svoje kompanije ukupnoj reputaciji njihove kompanije. Uz to, postoji važan segment rukovodilaca koji reputaciji kompanije pripisuje najmanje 76 odsto svoje tržišne vrednosti.

Ovoj grupi pripada 76 odsto ispitanika koji predstavljaju kompanije koje koriste svoju reputaciju radi maksimalnog finansijskog prinosa. Drugi ključni nalaz iz istraživanja je da je reputacija „sveprisutna“. To jest, na reputaciju kompanije utiču različiti faktori, pri čemu nijedan zaposleni nema veći uticaj od svih ostalih. Ovo izostajanje ukazuje na to da se kompanije ne mogu više fokusirati samo na nekoliko ključnih pokretača reputacije, već i na prioritete. Danas je sve važno za dobru korporacijsku reputaciju: od kvaliteta zaposlenih, preko kvaliteta proizvoda i finansijskog učinka, do korporativne kulture.

Greg Prager, predsedavajući EMEA, rekao je za Weber Shandwick:

– Sve što radimo, način na koji radimo i kako se ponašamo i uticaj koji imamo na zaposlene, kupce, partnere i zajednice, čine ključne komponente načina na koji društvo doživljava vrednost. Ova složena kombinacija zahteva od kompanija da koriste integrisani pristup izgradnji i zaštiti svoje reputacije. Razumevanjem očekivanja publike, jasnim definisanjem svrhe i kreativnim angažovanjem publike, kompanije mogu ojačati svoj ugled i odgovarajuće pozitivno uticati na svoju vrednost.

Ovde se nalazi celokupan izveštaj, a prezentacija je na ovom linku.

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva