Škole

Londonska škola za odnose s javnošću

O školi

Međunarodno sertifikovana Londonska škola za odnose s javnošću omogućava lični i profesionalni razvoj kroz sticanje praktičnog znanja u oblasti PR-a i komunikacije. Dinamičan rad i iskusni predavači, učenje na praktičnim primerima, praćenjem trendova i razmenjivanjem iskustva sa predavačima i učesnicima iz sektora komunikacije. Osnovni cilj LSPR škole je razumevanje strateškog pristupa u komunikaciji kojim se gradi reputacija kompanije ili brenda.

Šta ćete naučiti?

LSPR program fokusiran je na kreiranje komunikacijskih kampanja, upravljanje brendom, prevazilaženje i smanjivanje kriza i rizika u poslovanju, saradnju sa medijima, pripremu i pisanje kreativnih materijala za različite vrste medija (tradicinalnih i digitalnih), izgradnju reputacije, društveno odgovorno poslovanje,  komunikaciju sa stejkholderima, pripremu za medijski nastup i kreiranje strategije.

Naučite osnovne veštine odnosa s javnošću u razvoju snažnih strategija koje poboljšavaju reputaciju vašeg brenda i korporativnog imidža. Obučićemo vas tehnikama izgradnje poverenja unutar vašeg brenda, razvijajući reputaciju i imidž vašeg brenda. Blisko sarađujemo sa svakom osobom kako bismo vam pomogli da razvijete svoje PR i veštine komunikacije. Ključno za ovaj kurs je sticanje potpunog razumevanja kako je reputacija primarni strateški put do uspeha za kompanije u digitalnoj eri.

Program Londonske škole za odnose s javnošću uspešno sprovodimo od 2004 godine. On je međunarodno priznat i prepoznat po Continuing Professional Development (CPD) sertifikatu  www.cpduk.co.uk

Škola se održava jednom godinje na jesen. U toku je program za tekuću godinu, a sledeći je u planu od oktobra do kraja novembra 2023. godine.

Moguće je organizovati i tailor made programe za pojedince ili kompanije.Za više informacija pišite na prijava@represent.rs ili popunite formular.

 • Ako ste nam pisali sa “yahoo” domena, proverite da li je naš odgovor otišao u “spam” folder!
 • Datum

  21.10 – 18. 11. 2023.

 • Vreme

  Subota 10 – 17h
  Utorak i četvrtak 17 – 20h

 • Format

  Uživo i online.

 • Jezik

  Srpski &Engleski

 • Lokacija

  Knez Mihailova 1-3/II sprat,
  Beograd

 • Cena

  1300€  puna cena programa

  910€ za prijave od 1.12.2022.

  Mogućnost plaćanja u ratama za fizička i pravna lica.

 • Info

  PRIJAVE I DODATNE INFORMACIJE NA MEJL:

  prijava@represent.rs

Moduli

Uvod u PR: Medijske kampanje i priprema materijala

 • Tehnike i alati u odnosima sa medijima
 • Različite vrste medija – tradicionalni i digitalni
 • Šta čini dobru priču?
 • Pisanje saopštenja za medije i kreiranje poruka
 • Razumevanje stila pisanja za različite publikacije i publiku
 • Ključni elementi saopštenja za javnost
 • Kako privući pažnju urednika
 • Efikasna upotreba fotografija
 • Komunikacija sa medijima iz PR ugla i iz novinarskog ugla
 • Struktura odnosa s medijima
 • Organizacija događaja i konferencija
 • Evaluacija aktivnosti nakon događaja
 • Analiza dobrih i loših primera

Retorika i psihološka priprema javnog nastupa

 • Modeli komunikacije
 • Verbalna, paraverbalna i neverbalna komunikacija
 • Dikcija
 • Psihološka priprema

Medijski nastup

 • Medijska scena u Srbiji
 • Kako sa novinarima
 • Kada prihvatiti poziv za gostovanje u medijima
 • Priprema za nastup u medijima
 • Praktična vežba i evaluacija

Tehnike i alati u komunikaciji

 • Kako da sopstvena izražajna sredstva prilagodite zahtevima savremnih medija
 • Razvijanje kritičkog mišljenja
 • Upoznavanje sa tehnikama pravilnog disanja
 • Kreiranje autentičnog i modernog stila

Krizna komunikacija

 • Razumevanje potencijalnih kriznih situacija
 • Procesi u upravljanju kriznom situacijom
 • Posledice neupravljanja krizom
 • Uticaj digitalnih medija i izlaganje vašeg brenda riziku
 • Planiranje krize
 • Značaj kriznog plana
 • Upravljanje krizama – odgovor na krizu – koraci
 • Članovi vašeg kriznog tima
 • Značaj liderstva tokom krize
 • Značaj internih komunikacija tokom krize
 • Izrada kriznog komunikacionog plana
 • Upravljanje medijima tokom krize – Mediji i krizne komunikacije tokom akutne faze krize
 • Unapred pripremljene izjave za komunikaciju sa medijima
 • Upravljanje reputacijom tokom kize

Public & Regulatory Affairs

 • Odnosi sa stejkholderima
 • Na koji način se grade odnosi?
 • Koji su najbolji načini da angažujemo stejkholdere da rade za nas?
 • Da li postoji razliku u odnosu na lobiranje, zagovaranje?
 • Praktični primeri

CSR & Brand communications

 • Ključni koncepti i terminologija
 • Zašto su klimatske promene i gubitak biodiverziteta toliko važni?
 • CSR i prihvatanje poslovnog modela
 • Uvođenje održive strategije CSR
 • Usklađenost CSR i brend strategije
 • Upravljanje interesnim grupama
 • Vizuelni elementi brenda i kako on oblikuje našu percepciju
 • Istraživanje razlika između opipljivih (fizičkih) i nematerijalnih (nefizičkih) elemenata brendiranja
 • Dublje zalaženje u nematerijalna ulaganja: kako oni utiču na reputaciju
 • Istraživanje strategija upravljanja reputacijom
 • Strategije za pozicioniranje vašeg brenda kako biste stvorili lojalnost i poverenje

Content, Native Advertisting & Digital marketing

 • Content marketing i njegova primena u praksi
 • Strategija content marketinga
 • Native marketinga – prednosti i korišćenje
 • Vrste digitalnih medija
 • Sopstveni, zasluženi i plaćeni mediji
 • Prilagođavanje sadržaja svakoj platformi i korišćenje alata

Strategija i kreativno razmišljanje u korporativnom svetu

 • Kako utvrditi svoje PR ciljeve i zadatke
 • Kako stvoriti uspešne strategije interne komunikacije, kako bi se postigao maksimalan angažman
 • Kako prepoznati svoju publiku, uspostaviti angažman i stvoriti ličnosti
 • Kako koristiti SMART ciljeve za postizanje PR ciljeva
 • Kako planirati budžet za najbolje rezultate
 • Kako efikasno proceniti odnosno meriti uspeh kampanje
 • Kako kreativno razmišljati u PR-u
 • Koji sunajnoviji trendovi u brend i korporativnoj komunikaciji
 • Kako prilagoditi poruke današnjoj publici

Interne komunikacije iz ugla brenda

 • Zašto su interne komunikacije novi PR?
 • Koliko su se značaj i uloga internih komunikacije promenili u svetu digitalnih platformi?
 • Kako zaposleni mogu postati autentični brand ambasadori i zašto je to važno?
 • Kako napraviti dobru strategiju interne komunikacije?
 • Da li se gubi granica između eksterne i interne komunikacije?
 • Merenje uspešnosti internih kampanja
 • Zbog čega je organizaciona kultura postala jedna od ključnih pretpostavki poslovnog uspeha brenda/kompanije?

Case study

 • Komunikacija javnih preduzeća
 • Razlika u komunikaciji vladinog i nevladinog sektora
 • Web3&NFT misterije marketinga
 • Cartier Foundation
 • Komunikacija iz ugla Vlade i ministarstva

 

Predavači

 • Bora Miljanovic

  Dr Borislav Miljanović

  CEO, Represent System

 • Jelena Mikić

  Director, Represent Academy

 • Nataša Ristić

  Nataša Ristić

  Konsultant za komunikacije i prezentacijske veštine

 • Srđan Karanović

  Glumac, režiser, profesor na FDU

 • Miloš Milovanović

  Novinar i voditelj N1

 • John Dalton

  John Dalton

  Director of LSPR Worldwide and Lead Trainer

 • Sanja Burg

  Sanja Burg

  Corporate Communications Director for Balkan Region at L’Oréal ADRIA-BALKAN

 • Zlatko Ganic

  Zlatko Ganić

  Digital marketing specialist, Fabrika, BiH

 • Nevena Milenković

  Global Senior Manager Corporate Communications, adidas

 • Dragan Lupšić

  Director Of Legal Services at PwC Serbia

 • Aleksandar Pavlovic

  Aleksandar Pavlović

  Communications and PR Manager, Cartier

 • Igor Grmuša

  Chief Marketing Officer, Planeta sport

 • Jelena Parezanović

  Savetnica ministra Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 • Alma Muslibegović

  Šef Službe za odnose s javnošću, EPS Srbija

 • Marina Grihović

  Director, Headline&Dkit Communications

 • Ana Bolbođevski

  Direktor komunikacija, Belgrade airport

 • Jelena Kovačević

  Savetnik za komunikacije

PRIJAVA@REPRESENT.RS

[contact-form-7 404 "Not Found"]