Digitalna transformacija poslovanja

Digitalna transformacija je stvar današnjice, možemo da pokušamo da je omogućimo, ali to znači da je pre svega pojednostavimo. Glavna ideja je da prođemo kroz sve što imamo na tanjiru ili u džungli pravaca, tehnologija, potreba i trendova tržišta, da stavimo sve te delove u neku konkretnu vrlo praktičnu situaciju ili studiju slučaja, kako bismo razjasnili suštinu da svaka kompanija ili posao imaju svoje transformacije kako bi se omogućilo odgovarajuće korisničko iskustvo za njihov proizvod ili uslugu ili čak stvorili neki novi modeli korisničkog iskustva koristeći integraciju industrije, proizvoda, tehnologije i mogućnosti digitalnog marketinga.

 

Ovo predavanje podelili smo u dva osnovna pravca:

 1. Osnovna digitalna transformacija
 2. Izvršavanje transformacije

 

 1. Digitalna transformacija od suštinske važnosti

Prvo, moramo da vidimo šta je sa digitalnom transformacijom, poslovnim modelom, korporativnom kulturom, da li je to transformacija tehnologije ili poslovna i organizaciona transformacija, koji je odgovarajući tempo transformacije za naš poslovni model i da li imamo kompetencije za to. Pitanja na koja ćemo odgovoriti:

 1. Šta je transformacija na digitalni način?
 2. Šta zaista transformišemo – organizaciju, proizvode ili našu tehnologiju?
 3. Gde smo sada na putu digitalne transformacije
 4. Kako pronaći odgovarajući tempo za našu transformaciju?
 5. Ključni osnovi i kompetentnost za to putovanje?

Izvršenje transformacije moduli:

Strategija i akcioni plan

Digitalni vođa - organizacija

Okvir Sostac - analiza situacije i SMART ciljevi

Usklađivanje digitalne strategije sa poslovnom strategijom - ili neka bude samo jedna strategija

Plan akcije

Izvršenje

Merenje

Razvoj digitalnih proizvoda

→  Razvoj proizvoda

→  Poslovni analitičar

→  UI/X – Customer journey

→  Agile vs not Agile

→  Transformišite svoj PR

→ Sadržaj i sadržaj

→ Komunikacija i obrazovanje

→ Uspostavljanje interne komunikacije preko silosa

→ Pripisivanje i komunikacija kanala

→ Uvid uanaitiku i podatke

→ Automatizacija marketinga

→ AI – NLP – poboljšajte nivo usluga ili čak proizvodnju

→ Kako danas koristimo AI:

→ Prekretnica i merenje

Predavač:

 • Velimir Stanojević

  Head of Digital banking/Head Of Digital Development and Customer experience,Sberbank

Velimir Stojanović  ima preko 16 godina uzbudljivog iskustva sa novim digitalnim tehnologijama, sa ciljem kreiranja nove vrednosti i novih poslovnih prilika uz pomoć digitalnih kanala.
Radio je na digitalnoj i omnichannel bankarskoj strategiji na grupnom i lokalnom nivou, upravljanju agilnim timovima sa razlicitim funkcijama/rolama u izvršavanju strategije i isporuci digitalnih rešenja, bio most između IT i Biznisa u cilju efikasne digitalne transformacije.Više od 16 godina ima iskustva u različitim digitalni  rolama, od IT, vlasnika Digitalnih prozivoda, Digitalne prodaje i marketinga.Radio je kompletan Digitalni razvoj bankarskih proizvoda, od ideje, vrednosti za korisnika, definisanje MVP i razvojne strategije, isporuke u agile maniru, IT analiza i arhitektura, digitalnu promociju i kampanje, korisničko iskustvo i povratna informacija
Postavio je Digitalnu prodaju i marketing procese i operativni model za preko 7 banaka u šest zemalja u regionu jugoistočne Evrope.

Digitalni je menadžer i Digital Product manager za više zemalja u okviru Centra za Digitalne kompetencije u okviru EU i van EU, lider u uspostavljanju agilne i kulture digitalne transformacije organizacije sa neophodnim iskustvom da u kratkom vremenskom roku deti išemo digitalnu agendu, organizaciju, IT arhitekturu sa različitim nivoima resursa i iskustva unutar organizacije.  Sva polja su obavezna.