Kretanje kroz neizvesnosti: kako preživeti u svetu nakon COVID-a

O programu

Metode predviđanja za strateško razmišljanje

Može li vaša organizacija preživeti narednih deset godina?
Spremnost za krizu i postojanje struktura rizika i problema više jednostavno nisu dovoljni za preživljavanje razornih vetrova promena i neizvesnosti, kao što nam je COVID-19 pokazao sa poražavajućim posledicama. Organizacije moraju biti sposobne da prihvate i kreću se kroz nesigurnosti, asimilirajući je u svoje strateško razmišljanje kao deo svojih odbrambenih veština predviđanja. Ovaj kurs pruža učesnicima pregled ključnih metoda koje mogu pomoći organizacijama da procene kritične tačke neizvesnosti, tako da mogu bolje shvatiti rizike i sa kojima se mogu suočiti. COVID-19 je naglasio krhkost određenih poslovnih modela i doveo do jasnog olakšanja uticaj sve veće složenosti, međuzavisnosti, uticaj globalizacije i rastuće neizvesnosti u oblikovanju ishoda u 21. veku. Ovaj kurs je osmišljen da pomogne učesnicima da se kreću oko ove promene paradigme i osigura razumevanje metoda koje se mogu koristiti za razumevanje pokretača, trendova, prilika i pretnji. Predugo su lideri i poslovni menadžeri koristili kasno uviđanje da bi saopštili predviđanje: u svetu nakon COVID-a, veštine predviđanja su suštinski deo oružja koji prevazilazi postojeći pristup upravljanju rizicima, problemima i krizama u zaštiti organizacija. Veštine i alati naučeni tokom ovog kursa fokusiraju se na to kako razmišljati o budućnosti – a ne šta misliti.

Kurs je sastavljen iz četiri dela:

  1. Kontekst i prilike: Zašto nam je u turbulentnim vremenima potrebno da koristimo nove alate za stvaranje smisla i kako su veštine strateškog predviđanja ključne za održavanje relevantnosti i agilnosti brenda i organizacije;
  2. Upravljanje neizvesnostima: prelazak sa rizika na neizvesnosti i razumevanje neizvesnosti;
  3. Metode i alati kretanja kroz neizvesnost: metode i alati koji se mogu koristiti za analizu kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih nesigurnosti koje mogu uticati na organizaciju,
  4. Nove liderske veštine: koje su vrste sposobnosti i veština koje savremeni lideri treba da imaju za pomoć u organizovanju i kretanju kroz verovatne višestruke izazove budućnosti.

Kurs podrazumeva kombinaciju teorijskog dela i prakse. Maksimalan broj učesnika je 12. Kurs je licenciran od strane Londonske škole odnosa s javnošću  i nosi CPD sertifikat.

Predavač: John Dalton, CEO of LSPR Global, Lead Trainer

Predavači

  • John

    Dalton

Biografije predavača

John Dalton je direktor Londonske škole za odnose s javnošću (LSPR) od 1992. Godine i vlasnik je međunarodne LSPR franšize. Takođe je CEO Centra za reputacioni i krizni menadžment. John je konsultovao i vodio brojne edukativne seminare i radio sa multinacionalnim kompanijama, savetovao organizacije civilnog društva, predstavnike Vlade i Kraljevske porodice. Trenirao je veliki broj ambasadora u rodnom Londonu, a na međunarodnoj sceni je najviše bio prisutan kroz treninge razvijanja poruka i kriznog menadžmenta. Bio je specijalni savetnik UNICEF-a u Ženevi za reputacijska pitanja. Tokom karijere, objavio je brojne članke na temu PR-a, reputacije i kriznog menadžmenta i dobio nagradu za doprinos razvoju komunikacija na Balkanu. Specijalizovao se za rizik i krizni menadžment. Trenutno savetuje veliki broj obrazovanih ustanova u Londonu. Član je Worshipful Company of Educators, koja je deo Livery Company u Londonu. Radio je sa vojnim strukturama u Zalivu na razvijanju scenarija za planiranje i poseduje esktenzivno znanje o hemijskom i biološkom oružju. John je član International Institute of Strategic Studies (IISS) i aktivno je posvećen izučavanju geopolitičkih pitanja, odnosno načina na koje utiču na korporacije. Nakon svetske ekonomske krize 2008, zagovara strateške studije i dugoročno planiranje. Od 2010. John tvrdi da postojeći načini i mehanizmi kriznog menadžmenta, ne mogu biti od velike koristi ukoliko ne prihvatimo promenu kao jedinu konstantu. Globalna pandemija COVID virusa nas je naterala na nov način razmišljanja, a John se zalaže za to da korporacije moraju ulagati u dugoročno detektovanje signala i razvijanje ozbiljnih strateških kompetenci koje uvažavaju dugoročno predviđanje. Svoj kurs na temu Predviđanja u post-COVID svetu je prilagodio upravo ovome, odnosno razvijanju veština i alata u planiranju različitih scenarija uz uvažavanje rizika i kriznih komunikacija.