Trening Osnove PR – obraćanje i komunikacija sa medijima

Ukratko:

Predavanja otpočinjemo definisanjem PR-a i svim osnovnim stvarima i savetima koje je neophodno znati u današnjem poslovnom okruženju. Bitan deo treninga je posvećen pripremi za obraćanje medijima i samoj komunikaciji sa medijima iz PR ugla. Na kraju, ali ne i manje bitno, pažnja je usmerena ka evaluaciji samih aktivnosti

Teme:

  • Tehnike i alati u odnosima sa medijima
  • Komunikacija sa medijima iz PR ugla
  • Struktura odnosa s medijima
  • Osnove odnosa sa medijima iz novinarskog ugla
  • Organizacija događaja i konferencija
  • Evaluacija aktivnosti nakon događaja
  • Načini komunikacija sa predstavnicima medija
  • Priprema konferencije za novinare
  • Kriza u PR

Kome je namenjen?

Trening je namenjen osobama iz komunikacijskog sektora, zaposlenima koji žele da usavrše svoje veštine i znanja, ali i da nauče sve o trendovima i mogućnostima u oblasti odnosa s javnošću