Ball packaging

Izazov

Dodatno isticanje limenke za piće kao ambalaže koja se 100% može reciklirati i koja predstavlja najbolji odgovor na problem sve veće količine plastičnog otpada. Cilj je bio promovisati limenku kao najbolju ambalažu u svesti potrošača i motivisati ciljne javnosti da što više recikliraju.

Rešenje

-Niz aktivnosti ka potrošačima, kako bismo im što više približili limenku, ističući sve njene benefite kao ambalaže

-Komunikaciona podrška Ball i Recan aktivnostima

-Brojne aktivacije na najpoznatijim muzičkim festivalima kao što su Exit, Beer fest i Lovefest, promocija programa Limenkica – ulaznica i korporativna komunikacija