Digitalni menadžment dijabetesa u doba korone

Zadatak

Usled početka pandemije (april 2020.) osobe sa dijabetesom suočile su sa nemogućnošću odlaska u savetovališta pri domovima zdravlja niti na redovne preglede kod endokrinologa. Medijska kampanja se u društveno izazovnom trenutku odnosila na upoznavanje pacijenata sa mogućnostima digitalnog menadžmenta dijabetesa u cilju praćenja oboljenja i boljeg kvaliteta života budući da su dijabetičari jedna od rizičnih grupa za oboljevanje od korona virusa.

Medijska kampanja

– Video tutorial: How to…

– Video pacijenta i predstavnika Udruženja o životu sa dijabetesom u vreme korone

– Native tekstove na najčitanijim portalima o kontroli dijabetesa preko aplikacije

– Gostovanja lekara i predstavnika Dijabeteološkog saveza na nacionalnim televizijama

  • Powered by Represent Communications