Projekti / Hemofarm

Najvažniji poziv u životu

Uvod

Najvažniji poziv u životu je kampanja koju Hemofarm Fondacija sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Kampanja je započeta 2016. godine sa ciljem podizanja svesti o važnosti povećanja broja donora i transplacija u državi. Srbija se tokom 2015. godine nalazila na začelju evropske liste zemalja po broju donorskih kartica. Sa bitnim zadatkom povećavanja broja transplantacija i smanjivanja liste čekanja, kampanja je podrazumevala slojevit pristup: out of home oglašavanje, PR, i lobiranje. Krajnji cilj bio je ulazak Srbije u EUROTRANSLANT, organizaciju evropskih zemalja koje imaju jedinstvenu listu čekanja, kao i usvajanje Zakona o transplantaciji.