NIS Trening i radionica – simulacija krize

Izazov

 

Uvek kada sa našim klijentima govorimo o kriznoj komunikaciji savetujemo ih da prvo treba da razmišljaju o sebi i da razumeju kako ih drugi vide. Ako možete da razumete kako vas drugi vide, onda kada dođe do krize ili kontroverze, možete da predvidite i kako će to uticati na vaš brend i percepciju vaše organizacije, tada možete odabrati i odgovarajuću strategiju za odgovor.
Društvene mreže su danas opšte prihvaćen kanal komunikacije u poslovnom svetu i za kompanije okrenute ka potrošačima i za one okrenute samo ka drugim kompanijama. U krizi društvene mreže su i izazoz i prilika. Izazov jer šire krizu brže i dalje nego ikada ranije, stvarajući glasine i spekulacije. Prilika jer kao direktan kanal komunikacije sa korisnicima možete brzo saopštiti činjenice i uveriti zainteresovane strane.
Naš klijent zna da je neophodno razviti veštine kako bi se upravljalo krizom i da su prilike za uvežbavanje reagovanja u realnim situacijama dobar put kako bi se pojačalo samopouzdanje.

Rešenje

 

Razvili smo četiri realistične priče zasnovane na različitim situacijama i kontraverzama od ekološkog incidenta do curenja internih informacija, od priče u medijima do priče sa društvenih mreža. Podelili smo učesnike u četiri tima i svaki tim je radio na svom planu komunikacije.Tokom simulacije učesnici su odgovarali na komentare korisnika društvenih mreža, upite iz medija, institucija i upite iz kompanije kojima smo mi upravljali iza scene.

Posle dva sata intenzivnog pritiska i aktivnosti, uradili smo evaluaciju i zajedno došli do velikog broja korisnih zaključaka, a među njima i da je u nekim situacijama poželjno koristiti neformalniji ton u komunikaciji na društvenim mrežama, da je neophodno emitovati empatiju i razumevanje prema korisnicima.Osim brige o tome na koji način će nas posmatrati partneri i zainteresovane strane ne smeju se zaboraviti ni sami zaposleni i to mnogo pre izbijanja krize. Važno je da čujete vaše zaposlene jer u najvećem broju slučajeva oni će prepoznati situacije koje mogu eskalirati u krize.