Vakcina P23 protiv pneumokokne upale pluća

Zadatak

Uvođenjem vakcine P23 protiv pneumokokne upale pluća klijent iz farmaceutske industrije želeo je da u uslovima pandemije podigne svest o potrebi zaštite starijih sugrađana i onih u kolektivnom smeštaju. Vakcina je preporučena i besplatna u domovima zdravlja ali nedovoljno poznata širem krugu pacijenata.

Medijska kampanja

– Izrada animacije o važnosti i dejstvu vakcine P23

– Izrada i plasman native tekstova za najčitanije portale

– Televizijska gostovanja za KOLs

– Izrada vizuala za DM