Vitalia Raw Bars and Muesli

Zadatak

Sprovođenje marketinga i domaće kampanje za lansiranje dva nova proizvoda Sirovi bar i Muesli Forest Fruits.

Rešenje

Razvoj i implementacija jednomesečne lokalne kampanje
Oglašavanje u štampanim medijima i lokalnim radio stanicama
Priprema 4 domaća članka
Izveštavanje

Rezultati

 • Članaka na uticajnim portalima

  4

 • Broj pregleda na portalima

  7600

  +

 • Reklama u časopisima

  3

 • Radio reklama

  2

Portali su tekstove delili na svim svojim društvenim platformama, a tri lokalne radio stanice emitovale reklame

Powered by Represent Communications Montenegro