Represent Media

Za vreme pandemije polovina sveta nije imala pristup internetu

Vesti - Jun 09, 2020

Tokom izolacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, inernet je ljudima bio “prozor u svet”. Zanimljiva je činjenica da milijarde ljudi širom sveta i dalje nema pristup internetu.

Prema procenama Ujedinjenih nacija, to je slučaj sa gotovo polovinom svetske populacije – odnosno 46 procenata ljudi širom planete, koji tokom pandemije zbog toga nisu imali mogućnost direktnog pristupa ključnim zdravstvenim informacijama, ali ni rada, učenja ili lekarskih pregleda na daljinu, naručivanja namirnica digitalnim putem ili praćenja prenosa verskih službi i obreda, što su samo neki od primera.

Iako su se vlade zemalja sveta obavezale da će do ove godine svim stanovnicima obezbediti pristup internetu, „digitalni jaz“ je i dalje dubok, i uvećava i nejednakost u životu koji se odvija van interneta, navodi CNN.

Osim stanovnika siromašnih delova sveta, slabiji pristup internetu imaju i žene, stariji i oni koji žive u udaljenim ili ruralnim krajevima, a tokom pandemije, situaciju za mnoge dodatno otežava zatvaranje kancelarija, škola ili javnih objekata kao što su biblioteke i kafići.

„Uvek smo govorili da oko 3,5 milijardi ljudi nema internet konekciju, ali znamo da je taj broj sada i veći„, kaže Elenor Sarpong iz Alijanse za pristupačan internet.

Problemi na tom planu postoje i u razvijenim delovima sveta, pa tako, na primer, više od 40 odsto američkih domaćinstava sa nižim prihodima nema pristup širokopojasnom internetu, dok u Velikoj Britaniji pristup toj mreži uopšte nema 1,9 miliona domaćinstava, a desetine miliona ljudi nemaju stalnu internet vezu sa neograničenim protokom podataka.

Autor: Tanjug

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva