Represent Media

Zašto su žene odlični lideri?

Vesti - May 12, 2020

Liderske sposobnosti zavise od lične snage i određenih osobina i nikako ne bi smele da se dovode u vezu sa polom. I pored toga, žene se obično ne ohrabruju dovoljno i retko preuzimaju liderske pozicije. Žene su kvalifikovane isto koliko i muškarci da rukovode i budu deo top menadžmenta kompanije.

Saba Software, sistem za talent menadžment, još 2015. godine sproveo je istraživanja koja su pokazala da muškarci i žene imaju drugačiji odnos prema poslu i razvoju karijere. Muškarci očekuju da kompanija ima aktivnu ulogu kada je u pitanju njihov individualni karijerni put i uvek očekuju da povećaju prihode. Žene, s druge strane, posmatraju posao kao sastavni deo svog života koji je povezan i isprepletan sa ostalim elementima. Ženama je bitna samospoznaja, a kada razmišljaju o poslu, za njih su presudni sledeći faktori: smisao, svrha, motivacija, povezanost sa kolegama i balans između poslovnog i privatnog.

Zbog svog pristupa poslu, žene drugačije posmatraju i liderstvo – 65% žena je reklo da su lideri oni koji dele svoja znanja, pomažu timu i kompaniji da napreduje i povezani su sa kolegama. Žene su upravo zbog tog stava u prednosti, ali često nisu svesne svojih sposobnosti i potencijala. Business News Daily je intervjuisao žene na liderskim pozicijama i izdvojio 16 razloga zbog kojih su žene odlični lideri:

Ženama je važan work-life balance

Žene su vešte prilikom balansiranja između poslovnog i privatnog i razumeju važnost tog balansa – zbog toga će bolje razumeti zaposlene, a i njima je nekad lakše da se obrate ženi kada imaju neki privatni problem ili zahtev.

Empatične su

Žene vrednuju odnose sa drugima, a zbog svoje empatije razumeju šta motiviše druge i znaju kako da prepoznaju kvalitet zaposlenih na osnovu njihovog angažmana.

Umeju da saslušaju

Dobri lideri znaju kada treba izdvojiti vreme i saslušati nekoga, umesto da brzaju sa odlukama. Žene daju šansu drugima da objasne i umeju da ispoštuju zaposlene, čak i kad se ne slažu sa njima.

Brižne su 

Lideri se prepoznaju po tome što pomažu članovima tima da unaprede svoje veštine i da rade na svojim kvalitetima. Žene su po prirodi brižne i stoga uvek spremne da pomognu zaposlenima da se dalje razvijaju i da napreduju.

Usredsređene su na timski rad

Žene su entuzijastične i strastvene zbog čega mogu da donesu smele, ali mudre odluke. One se oslanjaju na svoj tim i stvaraju prijateljsko radno okruženje puno saradnje.

Dobre su u multitasking-u

Odlučne su i brzo reaguju tako da istovremeno mogu da rešavaju više problema i zadataka što je neophodno za dobro liderstvo.

Izazovi ih motivišu

Žene kreativno rešavaju probleme i umeju da odgovore na izazove. Što veći izazov, to i veća motivacija da postignu dobre rezultate.

Odlične su u komunikaciji

Komunikativnost je veština koja se najčešće pripisuje ženama, a one koje su na liderskim pozicijama to i te kako umeju da iskoriste, bilo da se radi o komunikaciji sa zaposlenima, kolegama, klijentima, partnerima. Žene će komunicirati otvoreno, redovno i jasno.

Imaju velike snove

Žene su odlični lideri zato što su maštovite, imaju sjajne ideje i umeju da inspirišu tim, a što je najvažnije, znaju kako da pretvore snove u dela i konketne rezultate.

Dobro reaguju u kriznim situacijama

Žene imaju iskustva sa kriznim situacijama u privatnom životu, a te krize se često ne razlikuju previše od kriznih situacija koje se mogu desiti na poslu.

Fleksibilne su

Žene su snalažljive i naučene su da se prilagođavaju – pored uloge koju imaju na poslu, one su nečije majke i ćerke, a to je samo delić njihovih obaveza i svakodnevice.

Kontrolišu svoj ego

Žene umeju da ostave svoj ego po strani zbog čega promišljenije posluju i donose bolje odluke.

Poseduju visoku emocionalnu inteligenciju

Emocionalna inteligencija se gotovo uvek nalazi na listi osobina i veština koje su poželjne za uspešno liderstvo, a žene svakako poseduju sposobnost da prepoznaju tuđe emocije i da se poistovete sa drugima.

Primerene su

Pre liderskih pozicija, žene obično promene dosta uloga koje ih nauče kako da se postave u određenim situacijama, a iskustvo je presudno.

Za njih ne postoji nemoguće

Žene vole da nemoguće pretvore u moguće i najčešće ne dopuštaju drugima da primete njihove poteškoće. Pragmatične su, otporne i graciozne, a njihova perspektiva je drugačija.

Izuzetak od pravila

Žene uvek iznova dokazuju da su sposobne i uspešne, pogotovo kada treba da pokažu drugima da nisu bili u pravu. Zbog toga su žene odlični lideri – one se bore za svoju poziciju i bore se za svoje mesto na vrhu.

Izvor: replicon.com

 

 

Autor

Represent System

News Editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast prema briljantnim idejama i njihovom izvršenju, a sve to spajamo u prelepa iskustva